برنامه پزشکان درمانگاه آفرینش :

 

قابل توجه مراجعین محترم : 

 

لطفا دقت فرمائید : 

  • ثبت نوبت درخواستی شما در سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان منوط به اخذ کد پیگیری می باشد .
  • ساعتی که برای انجام ویزیت توسط سیستم نمایش داده می شود تقریبی است و الزاماً راس ساعت ویزیت انجام نخواهد شد.
  • به علت ویزیت بیماران بخش ها و رزور وقت های جراحی در ساعات درمانگاه توسط اتاق عمل برای پزشکان، ممکن است درمانگاه تا یک ساعت هم دیرتر تشکیل شود و بیماران در انتظار باشند.

 

⊕ مراجعین محترم ⊕

تمامی مبالغ دریافتی در این بیمارستان صرفا از طریق صندوق و دستگاه پوز صورت می پذیرد . لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد کلاهبردار در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را گزارش و اطلاع سانی نمائید .

 

Template settings