مراجعین محترم؛

از اینکه بیمارستان فوق تخصصی شهدای هفتم تیر را برای درمان خود انتخاب کرده اید خرسندیم . 

مسئول و سوپروایزر درمانگاه : خانم کرمی

 

شماره تلفن : 55228580-84

شماره داخلی : 218

 

ساعت کاری درمانگاه آفرینش 7:30  الی 13:30 می باشد .

 

⊕دریافت نوبت درمانگاه آفرینش (مراجعین)

 

⊕دریافت نوبت درمانگاه آفرینش (پرسنل)

 

⊕دریافت برنامه درمانگاه آفرینش

 

⊕تخصص های کلینیک آفرینش

 

⊕دریافت اپلیکیشن موبایل نوبت دهی درمانگاه آفرینش(اندروید)

 

⊕شماره تماس نوبت دهی تلفنی : 55238031 - 55238503


⊕ مراجعین محترم ⊕

تمامی مبالغ دریافتی در این بیمارستان صرفا از طریق صندوق و دستگاه پوز صورت می پذیرد . لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد کلاهبردار در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را گزارش و اطلاع رسانی نمائید .

 

 
Template settings