مراجعین محترم؛

از اینکه بیمارستان فوق تخصصی شهدای هفتم تیر را برای درمان خود انتخاب کرده اید خرسندیم .مسئول و سوپروایزر درمانگاه : خانم کرمی

شماره تلفن : 55228580-84

شماره داخلی : 218

 

ساعت کاری درمانگاه آفرینش 7:30  الی 13:30 می باشد .

 

دریافت نوبت درمانگاه آفرینش (مراجعین)

دریافت نوبت درمانگاه آفرینش (پرسنل)

دریافت برنامه درمانگاه آفرینش

تخصص های کلینیک آفرینش

دریافت اپلیکیشن موبایل نوبت دهی درمانگاه آفرینش(اندروید)

 

شماره تماس نوبت دهی تلفنی :
55238031 - 55238503⊕ مراجعین محترم ⊕

تمامی مبالغ دریافتی در این بیمارستان صرفا از طریق صندوق و دستگاه پوز صورت می پذیرد . لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد کلاهبردار در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را گزارش و اطلاع رسانی نمائید .

 

Template settings