اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرست جدید معاونت اجرائی بیمارستان شهدای هفتم تیر
1401/05/15
انتصاب سرپرست جدید معاونت اجرائی بیمارستان شهدای هفتم تیر
روز شنبه 15 مردادماه 1401معارفه سرپرست جدید معاونت اجرائی بیمارستان ، آقای رحمت اله معماری با ابلاغ دکترزارع مدیرعامل بیمارستان در حضور مسئولین مرکز برگزار شد . همچنین در این جلسه دکترمهدی شجاعی مسئول بهبودکیفیت با حفظ سمت طی حکمی ازطرف مدیرعامل بیمارستان به عنوان مدیردرمان منصوب شد .
تشویق دانش آموزان ممتازپرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران
1401/05/11
تشویق دانش آموزان ممتازپرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران
درخصوص کارنامه دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 1401 کارکنان (رسمی پیمانی قراردادی طرحی ) دانشگاه علوم پزشکی ایران
تنظیمات قالب