:::::آرشیو کلاسهای آموزشی برگزارشده در سال 1401:::::

 

⊕هموویژیلانس - 22 تیرماه 1401 _  ( 56دقیقه) 

 

⊕احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته - 23 تیرماه 1401 _  ( 50دقیقه) 

 

⊕اصول ثبت و گزارش نویسی در پرستاری  - 29 تیرماه 1401 _  ( 52دقیقه) 

 

⊕نحوه کار با ونتیلاتور - 30 تیرماه 1401 _  ( 39دقیقه) 

⊕ پدافند غیرعامل - 11 مردادماه 1401 _  ( 36دقیقه) 

⊕ زخم ، پیشگیری و درمان آن - 23 مردادماه 1401 _  ( 48دقیقه) 


⊕ بهداشت محیط - 25 مردادماه 1401 - ( 34 دقیقه )

 

⊕ نحوه تفسیر گازهای خون شریانی  - 26 مردادماه 1401 - ( 54 دقیقه )

 

⊕ نحوه محاسبات دارویی - 13 شهریور 1401 - ( 35 دقیقه )

 

⊕ RCA + رعایت حقوق گیرنده خدمت - 16 مهرماه 1401 - (32 دقیقه)

 

⊕ پایگاه تروما روز اول - 9 آبان 1401 - ( 2 ساعت و 15 دقیقه )

 

⊕ پایگاه تروما روز دوم - 10 آبان 1401 - ( 2 ساعت و 2 دقیقه )

 

⊕ پایگاه تروما روز سوم - 11 آبان 1401 - ( 2 ساعت و 5 دقیقه )

 

⊕ فارماکوویژیلانس وتداخلات دارویی - 25 آبان 1401 - ( 32 دقیقه )

 

⊕ پایگاه مراقبت های پرستاری در آی سی یو - 29 آبان الی 1 آذر 1401 - ( 3 ساعت و 2 دقیقه )

 

⊕ مهارت برقراری ارتباط موثر با بیماران و مراجعین - 20 آذرماه 1401 - ( 24 دقیقه )

 

⊕ آسم و آلرژی + مراقبت از بیمار درحال احتضار - 26 بهمن ماه 1401 - ( 36 دقیقه )

 

 

:::::آرشیو کلاسهای آموزشی برگزارشده در سال 1402:::::

 

⊕ آموزش احیا پایه (BLS)  - 24 مردادماه 1402 - ( 23 دقیقه )

 

⊕ آموزش احیا پیشرفته (ACLS) - 24 مردادماه 1402 - ( 30 دقیقه )

 

⊕ کنترل عفونت و بهداشت دست - 30 مردادماه 1402 - ( 33 دقیقه )

 

⊕ تربیت مربی با رویکرد پروش فرزند شاد و سالم - 22 شهریورماه 1402 - ( 30 دقیقه )

 

⊕پایگاه سه روزه آموزشی مراقبتهای پرستاری در اورژانس تروما (روز اول) - 22 ابان ماه 1402 - ( 2ساعت و 22 دقیقه)

 

توجه :  9 دقیقه ابتدایی فیلم روز اول پایگاه بدون صدا می باشد .

 

⊕پایگاه سه روزه آموزشی مراقبتهای پرستاری در اورژانس تروما (فیلم های روز دوم)

** ترومای سر و ستون فقرات

 

** ترومای قفسه سینه

 

** شوک و خونریزی

 

⊕پایگاه سه روزه آموزشی مراقبتهای پرستاری در اورژانس تروما (فیلم های روز سوم)

 

** ترومای شکم و لگن 

 

** غرق شدگی، سوختگی و برق گرفتگی

 

** مسمومیت 

Template settings