رسالت؛

مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی شهدای هفتم تیر به عنوان برترین مرکز آموزشی در زمینه مراقبت های بیماران ترومایی و تنها مرکز ترومای جنوب شهر تهران به ارائه خدمات ایمن و اثر بخش به کلیه مصدومین ترافیکی و غیر ترافیکی بر طبق بالاترین استاندارد های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می پردازد . این مرکز با بالاترین امکانات در جهت تشخیص و درمان بیماران سرطانی می کوشد. همچنین به عنوان مرکز ارجاع و معین آموزش جراحی های مغز و اعصاب جنوب تهران شناخته شده است و تربیت نیروی انسانی ماهر در برخی رشته ها و انجام پژوهش های مفید و کاربردی در بهترین سطح را رسالت خود می داند.

 

چشم انداز؛

ما بر آنیم با تلاش مجدانه این مرکز را به عنوان برترین مرکز آموزشی در زمینه مراقبت های بیماران ترومایی، ارائه دهنده بهترین خدمات درمانی ترومایی با راه اندازی مرکز تحقیقات سوانح و حوادث، همچنان بروز و بهترین بمانیم.علاوه بر آن این مرکز را به طور فعالانه در جهت ارائه خدمات درمانی بیماران الکتیو و غیر ترومایی به ویژه بیماران سرطانی و ... ارتقاء دهیم.

 

ارزش‌ها؛

 • پایبندی به اصول علمی و استاندارد ها در ارائه خدمات
 • فرآیند گرایی
 • ارائه خدمات ایمن و اثر بخش
 • رضایتمندی مشتریان
 • احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان
 • نظم و انضباط
 • همدلی و صداقت
 • شور و نشاط
 •  حفظ محیط زیست

 

اهداف کلان؛

 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشخیصی درمانی بمنظور تأمین حفظ و ارتقاء سلامت بیماران ( طرح تحول سلامت )
 • ارتقا سطح ایمنی بیمار و اجرای استانداردهای الزامی بیمار
 • ارتقاء کمی و کیفی برنامه آموزشی ( توسعه آموزش  و تحقیقات  بالینی )
 • ارتقاء رضایتمندی بیماران
 • ارتقاء رضایتمندی پرسنل و بهبود شرایط کاری
 • مدیریت هزینه و منابع

 

درباره ما ( معرفی واحد) :
درباره ما (معرفی واحد)

Template settings