این بیمارستان علاوه بر ارائه خدماتی در سایر زمینه ها تبدیل به قطب جراحی و سرطان در جنوب تهران شده است و واحد شیمی درمانی و رادیوتراپی با پرسنل مجرب آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد .

 

 

Template settings