خدمات درمانی قابل ارائه در این مرکز به شرح ذیل می باشد :

این بیمارستان در حال حاضر دارای ۲۴۰ تخت مصوب بوده که شامل یک ساختمان مرکزی و چندین ساختمان اقماری و یک کلینیک ویژه (درمانگاه آفرینش) با مساحتی در حدود ۵ هزار مترمربع می باشد .

ساختمان مرکزی دارای بخشهای جنرال مردان ۱ ، مردان ۲، زنان و بخشهای ویژه ICU مرکزی ، ICU۲ ،ICU۳ ، ICU۴ ، ICU۵ و ICU اورژانس و CCU و سرویس های جراحی ، ارتوپدی ، مغزو اعصاب ، داخلی ، عفونی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، فیزیوتراپی و تصویربرداری که شامل سی آرم (C-ARM) اتاق عمل ، رادیولوژی ساده ، CT Scan ، سونوگرافی ، رادیولوژی پرتابل دربخشهای CCU و ICU و همچنین دستگاه MRI (درحال راه اندازی) می باشد .

این بیمارستان با هدف ارائه خدمات به موارد تروما و سوانح افتتاح شد که پس از گذشت مدتی ، علاوه بر ارائه خدماتی در سایر زمینه ها تبدیل به قطب جراحی و سرطان در جنوب تهران شده است.

تخصص های موجود در بیمارستان ؛ ارتوپدی- جراحی عمومی - جراحی مغز واعصاب - جراحی فک وصورت - گوش وحلق وبینی - طب اورژانس - داخلی- قلب - عفونی - پرتودرمانی می باشد .

 همچنین بیمارستان جایگزین با 320 تخت درحال احداث می باشد . . .

 

 

Template settings