کلاسهای آموزشی پرسنل کادر اداری و پشتیبانی در این صفحه اطلاع رسانی می شود .

 
شرط صدور گواهی و دریافت امتیاز بابت کلاسهای آموزشی ،  شرکت درکلاس و تکمیل پیش و پس آزمون می باشد .

حضور و غیاب شرکت کنندگان از طریق برنامه انجام می شود حتما در کلاس حضورداشته باشید .
 
⊗ درصورت داشتن سوال درخصوص کلاسها و آزمونها ، با خانم یزدانی داخلی 310 تماس بگیرید .

 
توجه توجه توجه

برای ثبت کلاس در شناسنامه آموزشی ، انجام هرمرحله شرط لازم برای ورود به مرحله بعدی است.  

مرحله اول: ثبت نام الکترونیکی در سامانه آموزش کارکنان  https://amoozeshkarkonan.iums.ac.ir

مرحله دوم: شرکت در پیش آزمون الکترونیکی در سامانه آموزش کارکنان

مرحله سوم: حضور فعال در روز برگزاری کلاس

مرحله چهارم: شرکت در پس آزمون الکترونیکی در سامانه آموزش کارکنان 

******* بنابراین شرط حضور در کلاس، اول ثبت نام وسپس شرکت در پیش آزمون است.اگر ثبت نام کردید و از مراحل بعد جاماندید ازسقف ساعتتان کسر خواهد شد.

********باتوجه به محدودیت ظرفیت ،اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

*******ترجیحا برای پیشگیری از مشکلات در حین  برگزاری آزمونها ، از طریق گوشی وارد نشوید.

 

⊗ کلاسهای آموزشی سال 1402 :::::::::::::::::::::::::

 

================================
کلاس حضوری شاخصهای بیمارستانی 
 
" دارای  6 امتیاز شغلی "

گروه هدف : اداری و درمانی
 
تاریخ ثبت نام: چهارشنبه 1402/9/8  الی  شنبه  1402/09/11
تاریخ پیش آزمون : یک شنبه 1402/9/12
تاریخ برگزاری کلاس : دوشنبه 1402/9/13ساعت 10:30 صبح
تاریخ پس آزمون و ارزیابی دوره: سه شنبه 1402/9/14

 

## در صورت عدم حضور در کلاس از سقف امتیاز شما کسر خواهد شد.

Template settings