اخبار و اطلاعیه ها
انجام آزمایشات طب کار جهت کلیه پرسنل بیمارستان شهدای هفتم تیر
1402/09/08
انجام آزمایشات طب کار جهت کلیه پرسنل بیمارستان شهدای هفتم تیر
انجام آزمایشات طب کار برای کلیه پرسنل اداری و درمانی بیمارستان شهدای هفتم تیر انجام خواهدشد.
کلاهبرداری و تماس تلفنی افراد سودجو
1402/09/08
کلاهبرداری و تماس تلفنی افراد سودجو
برقراری تماس تلفنی افراد سودجو با بیمارستان و درخواست اطلاعات بیماران
Template settings