دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات مرکز
  • آموزش و پژوهش
  • آموزش بیماران
  • کارکنان
  • نوبت دهی اینترنتی
  • کتابخانهسامانه خدمات پرستاری دانشگاه

 

دفترپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

معـرفی دفترپرستاری :

این دفتـر در سال 1346 فعالیت خود را به صورت رسمی و آکادمیک همگام با گسترش سایر قسمتهای مرکز آغاز نمود. فعالیتهای گروه پرستاری از طرف دفتر پرستاری و زیر نظر مستقیم مدیـرپرستاری کنترل و هدایت می شود.

در مــرکــزآموزشـی و پـژوهشـی شهدای هفتم تیـر ، بر اساس فعالیتهای ذکرشده و طبق دستورالعمل های تعیین شده در بخشهای درمانی شامل ؛

جنــرال مــردان 1
جنــرال مــردان 2
جنــرال زنان
اورژانـس
اتاق عمل
ICU 1
ICU 2
ICU 3
ICU 4
ICU 5
CCU
دی کلینیک
درمانگاه تخصصی
دیالیـز(واگذارشده به خصوصی)
شیمی درمانی(واگذارشده به خصوصی)


در زمینه عملکرد بالینی پرستاران در جهت تسریع در درمان و ارائه مراقبتهای خدماتی پرستاری به بیماران بستری در بخش هاو بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس ، خدمات به صورت 24 ساعته توسط کادر پرستاری ارائه می گردد.

کادر پرستاری شامل رده های مختلف از قبیل کارشناس ارشد ، کارشناس ، فوق دیپلم و دیپلم بهیاری بوده و در پستهای سازمانی سوپروایزر( بالینی ، آموزشی ) ، سرپرستاران ، پرستاران ، تکنسین های هوشبری و اتاق عمل ، بهیاران و کمک بهیاران و بیماربر انجام وظیفه می نمایند.

* برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف و شاخص ها و فرآیندهای مدیریتی دفترپرستاری به شرح ذیل می باشد :

 مدیریت برنامه ریـزی:

 براساس برنامه استراتژیک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (ریاست مرکز) ونتایج ممیزهای به عمل آمده (داخلی و خارجی) و همچنین استانداردهای اعتباربخشی ، در ابتدای سال اقدام به تدوین برنامه عملیاتی پرستاری میشود و مسئولین واحدهای پرستاری نیز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوین می نمایند .

مدیریت فـرآیند منابع انسانی:

تعیین وضعیت موجود پرسنلی بطورمستمر

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس حجم کار و ...

توزیع نیروی انسانی حرفه ای و غیرحرفه ای با توجه به توانمندی افراد و ویزگیهای هر بخش

تشکیل ماهانه ساب کمیته نیروی انسانی جهت پیگیری درخواستهای جابجایی نیروها و چیدمان صحیح آنان

بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزشهای القایی و آشناسازی بدو ورود پرسنل ، آموزشهای ضمن خدمت ، آموزشهای مستمر و . . .

بکارگیری پرسنل و تفویض مسئولیت ، انتصاب و یا انتخاب و ابقاء بر اساس شرایط احراز پست

سنجش مستمر رضایتمندی کارکنان و پیگیری مشکلات رفاهی و غیره

مدیریت فـرآیند کنترل و نظارت:

تدوین شاخصها و اهداف ارزیابی

تعیین تیمهای ارزیابی

تدوین طرح اطلاعاتی ارزیابی در سطوح مختلف مدیریتی

انجام ارزیابی بر اساس جداول گانت

تجزیه تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی ها

برنامه ریزی اصلاحی پیرو نتایج بدست آمده

مدیریت فـرآیند آموزش کارکنان و بیماران:

بررسی و آماده کردن درون داده های آموزشی شامل: شرایط و امکانات ، کتب ، منابع جدید ، وسایل آموزشی ، فضای مناسب و . . .

 تدوین PDP

تعیین نیازهای آموزشی

برنامه ریزی آموزشی (طرح درس-تقویم آموزشی و . . .) و در نظرگرفتن الزامات اعتباربخشی در تدوین تقویم آموزشی

اجرای آموزشها

سنجش اثربخش آموزشها(درحیطه آگاهی و عملکرد)


مدیریت فـرآیند ارزشیابی کارکنان:

مدیریت فـرآیند برگزاری جلسات و کمیته ها:


 


AWT IMAGEAWT IMAGE
AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE


دفعات مشاهده: 4913 بار   |   دفعات چاپ: 229 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر