دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات مرکز
  • آموزش و پژوهش
  • بخشهای بالینی
  • آموزش بیماران
  • کارکنان
  • نوبت دهی اینترنتی
  • کلینیک زخم

نظرسنجی بیماران


کد رهگیرى این فرم: P202-F192-U0-N610346          
[ چاپ فرم ]
لطفا تعداد مراجعات خود را مشخص کنید :
اولین مراجعه
بین 2 تا 4 مراجعه
بیش از 5 مراجعه
جنس :
خانم
آقا
سن
وضعیت تاهل :
مجرد
متاهل
سایر
میزان تحصیلات :
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بخش بستری :
تاریخ بستری :
تکمیل شده توسط :
بیمار
همراه
مصاحبه گر
نحوه بستری :


پرسنل نگهبانی :
اورژانس
درمانگاه
مطب
طرز برخورد نگهبانی با شما و همکاران


واحد پذیرش :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد پرسنل پذیرش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه آموزش های بدو ورو پرسنل پذیرش :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه رعایت نوبت / وقت و . . . پرسنل پذیرش :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه توضیحات مرتبط بانوع بیمه،هزینه ها،نوع اتاق و سایر موارد موردنیاز باصبروآرام پرسنل پذیرش:


منشی بخش :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه برخورد و پاسخگویی منشی بخش :


واحد خدمات :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه برخوردپرسنل خدمات باشما :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت بهداشت و نظافت بخش،اتاق،سرویس بهداشتی و . . . واحدخدمات :


کادر پزشکی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه آموزش های لازم درطول درمان وترخیص توسط پزشک به شما:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه پاسخگویی پزشکان به سوالات بیماران:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
تاثیر عملکردپزشک بر بهبودی بیماری شما:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
در دسترس بودن پزشکان درصورت نیاز :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشک :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه آموزش های لازم درطول درمان وترخیص توسط پرسنل پرستاری:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمت به شما:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
توجه پرستاران به حفظ آرامش :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
دسترسی به پرسنل پرستاری در صورت نیاز:
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردی(در اختیار قرار دادن لباس، ملحفه و ...):
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار(رژیم غذایی، میدان فعالیت، استفاده از دارو و ...):
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
کمک به شما در انجام امور مختلف(خوردن غذا، دارو و...):


واحد آزمایشگاه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل آزمایشگاه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
دقت و مهارت نمونه گیر آزمایشگاه :


تغذیه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
کیفیت غذا :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه سرو غذا و جمع آوری ظروف :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
رعایت رژیم غذایی بیمار :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ساعت توزیع غذا :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد مسئول توزیع غذا :


واحد ترخیص و صندوق :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
سرعت انجام ترخیص :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه راهنمایی لازم برای انجام امور بیمه گری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
پرداخت هزینه فقط در صندوق :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
برخورد پرسنل ترخیص :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد پرسنل صندوق :


واحد تصویربرداری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخکویی کارکنان تصویر برداری(رادیولوژی، سونوگرافی، و ...CT :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
مدت انتظار در واحد تصویر برداری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه آموزش و توضیحات لازم :


واحد داروخانه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
آموزش لازم جهت مصرف دارو :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه پذیرش و مدت زمان انتظار :


امکانات رفاهی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وجود آرامش در بخش( وضعیت سر و صدا، نور و ...) :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت تهویه اتاق ها :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت بهداشتی و نظافتی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
مناسب بودن ساعات ملاقات :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
انجام مددکاری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
امکانات برای همراهانتان(غذا، صندلی و ...) :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
امکانات ارتباطی موجود(تلفن و ...) :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه خدمات آمبولانس خصوصی(در صورت استفاده) :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضای زن و مرد :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
علایم راهنما برای مراجعه به واحد های مختلف :


لطفا به سوالات پاسخ دهید :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
الف: چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد؟
بله
خیر
ب: آیا در صورت نیاز به بستری شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد می کنید؟
بله
خیر
ج: چنانچه پیشنهادی یا انتقادی دارید، ذکر بفرمایید .