بیمارستان شهدای هفتم تیر- پخش فیلم آموزشی
عمل جراحی خارج کردن brain mass با گاید سونوگرافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | 
==============
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.36447.71434.fa
برگشت به اصل مطلب