بیمارستان شهدای هفتم تیر- داخلی
قابل توجه همکاران محترم آخرین مهلت پیگیری هزینه های مربوط به بیمه تکمیلی آرمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | 


طبق اطلاعیه دانشگاه ،

           پرسنلی که تاکنون هزینه های مربوط به بیمه تکمیلی آرمان را دریافت نکرده اند ،
کپی رسید مدارک تحویلی خود را حداکثر تا مورخ 18/11/97 به خانم دهسنگی(آمفی تئاتر) تحویل نمایند .

""مدارک ارسالی بعد از این تاریخ پیگیری نخواهد شد""

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.32916.78151.fa
برگشت به اصل مطلب