بیمارستان شهدای هفتم تیر- [اخبار]
اطلاعیه کارگزینی جهت بیمه تکمیلی ایثارگران محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 


قابل توجه کلیه ایثارگران محترم(رسمی – پیمانی- قراردادی)
 

با توجه به ماده 2 تصویب نامه 136726/ت52740ه مورخ 30/10/96 مبنی موظف بودن دستگاه های اجرایی جهت تامین و پرداخت هزینه بیمه درمانی تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ، از کلیه ایثارگران محترم (جانبازان،آزادگان و افراد تحت تکفل آنها و والدین،همسر و فرزندان شهدا، مفقودالاثر و اسرا) خواهشمند است کلیه اطلاعات ذیل را حداکثر تا تاریخ 14 آبان ماه جهت ثبت در سامانه دانشگاه تحویل واحد کار گزینی نمایند. لازم به ذکر است عدم اعلام اطلاعات ، به منزله عدم ایثارگر بودن شما میباشد.
 
نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ استخدام ، نام دانشگاه ، محل خدمت، نوع استخدام ، نوع بیمه پایه، نسبت با بیمه شده اصلی، وضعیت تاهل، نوع بیمه ، شماره دفترچه بیمه پایه، تعداد افراد تحت تکفل، کد ایثارگری، نوع ایثارگری،درصد جانبازی، نام بانک، شماره حساب شتاب،شماره موبایل

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.30037.72884.fa
برگشت به اصل مطلب