بیمارستان شهدای هفتم تیر- [اخبار]
برگزاری جلسه پدافندغیرعامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱ | 


نظر به برگزاری جلسه ای با موضوعیت پدافند غیرعامل با تکیه بر بیوتروریسم از سوی بسیج جامعه پزشکی ، از مسئولین و سرپرستاران محترم جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.

 مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهدای هفتم تیر
تاریخ : روز چهارشنبه 2/8/97
زمان : ساعت 10 صبح


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.30037.72437.fa
برگشت به اصل مطلب