بیمارستان شهدای هفتم تیر- [اخبار]
کنفرانس مشترک بین گروه زنان بیمارستان اکبرآبادی و فیروزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 


تومور بورد مشترک گروه رادیوآنکولوژی و زنان روز شنبه مورخه 5/8/97 در آمفی تئاتر بیمارستان شهدای هفتم تیر برگزار گردید. در این جلسه همکاران گروه زنان از بیمارستان های فیروزگر و اکبر آبادی به همراه همکار ارجمند جناب آقای دکتر الماسی از بیمارستان فیروزآبادی شرکت داشتند.

در این کنفرانس 2 ساعته بحث در ارتباط با با روش های تشخیصی و درمانی در کانسر سرویکس به همراه مشارکت فعال دستیاران انجام گردید.  همچنین تازه های مربوط به جراحی زنان و تکنیک های نوین رادیوتراپی توسط اساتید به اشتراک گذاشته شد.

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.30037.72300.fa
برگشت به اصل مطلب