بیمارستان شهدای هفتم تیر- [اخبار]
بازدیدازپروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بازدیدنمایندگان محترم مجلس از پروژه های درحال انجام بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
در تاریخ 31 مرداد 96 آقایان دکترنوبخت رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی - دکترحاجی میراسماعیل رئیس محترم دانشگاه ، مهندس حسینی سازمان برنامه بودجه ، دکترپایدار معاون محترم درمان دانشگاه ، دکترپازکی مدیرمحترم روابط عمومی در حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان شهدای هفتم تیر از پروژه های عمرانی درحال اجرا بازدید به عمل آوردند .

در ابتدا با حضور در بخش اورژانس و بخش دی کلینیک از بیماران عیادت به عمل آورده و از روند درمان مطلع شدند و سپس با حضور در دفتر ریاست بیمارستان در خصوص پروژه ها و نیاز مبرم به حمایت همه جانبه از ساخت پروژه های کلینیک ویژه و بیمارستان جایگزین 320 تختخوابی مبادرت ورزیدند .

در این دیدار جناب آقای نوبخت قول مساعد دادند جهت تسریع در ساخت پروژه اورژانس اتاق عمل و آی سی یو مبلغ صدمیلیاردریال اختصاص دهند .
همچنین درخصوص مصدومین حادثه محل کار که توسط کارفرماها بیمه نمی شوند و هزینه های فراوان به بیمارستان تحمیل می نمایند ، از سوی دکتر امیری طرح و مقرر گشت دکتر نوبخت از طریق مجلس پیگیر موضوع باشند .
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.30037.54014.fa
برگشت به اصل مطلب