بیمارستان شهدای هفتم تیر- [اخبار]
تجلیل از خدمات پزشکان به افراد و جوامع روز پزشک گرامی باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است. بدینوسیله این روز را به تمام پزشکان محترم تبریک عرض می نمائیم .
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.30037.53975.fa
برگشت به اصل مطلب