بیمارستان شهدای هفتم تیر

آقای عبدالله مینوئی
شماره تلفن55228585
رشته تحصیلیمدیریت
پست سازمانیمدیربیمارستان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۶

[ برگشت به فهرست افراد ]