دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نظرسنجی بیماران


کد رهگیرى این فرم: P202-F192-U0-N54256          
[ چاپ فرم ]
لطفا تعداد مراجعات خود را مشخص کنید : *
اولین مراجعه
بین 2 تا 4 مراجعه
بیش از 5 مراجعه
جنس : *
خانم
آقا
سن *
وضعیت تاهل : *
مجرد
متاهل
سایر
میزان تحصیلات : *
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بخش بستری : *
تاریخ بستری : *
تکمیل شده توسط : *
بیمار
همراه
مصاحبه گر
نحوه بستری : *


پرسنل نگهبانی :
اورژانس
درمانگاه
مطب
طرز برخورد نگهبانی با شما و همکاران *


واحد پذیرش :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد پرسنل پذیرش *
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه آموزش های بدو ورو پرسنل پذیرش : *
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه رعایت نوبت / وقت و . . . پرسنل پذیرش : *
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه توضیحات مرتبط بانوع بیمه،هزینه ها،نوع اتاق و سایر موارد موردنیاز باصبروآرام پرسنل پذیرش: *


منشی بخش :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه برخورد و پاسخگویی منشی بخش : *


واحد خدمات :
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه برخوردپرسنل خدمات باشما : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت بهداشت و نظافت بخش،اتاق،سرویس بهداشتی و . . . واحدخدمات : *


کادر پزشکی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه آموزش های لازم درطول درمان وترخیص توسط پزشک به شما: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه پاسخگویی پزشکان به سوالات بیماران: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
تاثیر عملکردپزشک بر بهبودی بیماری شما: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
در دسترس بودن پزشکان درصورت نیاز : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشک : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان: *


کادر پرستاری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه آموزش های لازم درطول درمان وترخیص توسط پرسنل پرستاری: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمت به شما: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
توجه پرستاران به حفظ آرامش : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
دسترسی به پرسنل پرستاری در صورت نیاز: *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردی(در اختیار قرار دادن لباس، ملحفه و ...): *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار(رژیم غذایی، میدان فعالیت، استفاده از دارو و ...): *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
کمک به شما در انجام امور مختلف(خوردن غذا، دارو و...): *


واحد آزمایشگاه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل آزمایشگاه : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
دقت و مهارت نمونه گیر آزمایشگاه : *


تغذیه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
کیفیت غذا : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه سرو غذا و جمع آوری ظروف : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
رعایت رژیم غذایی بیمار :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ساعت توزیع غذا : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد مسئول توزیع غذا : *


واحد ترخیص و صندوق :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
سرعت انجام ترخیص : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه راهنمایی لازم برای انجام امور بیمه گری : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
پرداخت هزینه فقط در صندوق : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
برخورد پرسنل ترخیص : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد پرسنل صندوق : *


واحد تصویربرداری :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخکویی کارکنان تصویر برداری(رادیولوژی، سونوگرافی، و ...CT : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
مدت انتظار در واحد تصویر برداری : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
ارائه آموزش و توضیحات لازم : *


واحد داروخانه :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
آموزش لازم جهت مصرف دارو : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه پذیرش و مدت زمان انتظار : *


امکانات رفاهی :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وجود آرامش در بخش( وضعیت سر و صدا، نور و ...) : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت تهویه اتاق ها : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وضعیت بهداشتی و نظافتی : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
مناسب بودن ساعات ملاقات : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
انجام مددکاری : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
امکانات برای همراهانتان(غذا، صندلی و ...) : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
امکانات ارتباطی موجود(تلفن و ...) : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
نحوه ارائه خدمات آمبولانس خصوصی(در صورت استفاده) : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضای زن و مرد : *
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
علایم راهنما برای مراجعه به واحد های مختلف : *


لطفا به سوالات پاسخ دهید :
راضی
نسبتاراضی
ناراضی
موردی نداشت
الف: چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد؟ *
بله
خیر
ب: آیا در صورت نیاز به بستری شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد می کنید؟ *
بله
خیر
ج: چنانچه پیشنهادی یا انتقادی دارید، ذکر بفرمایید .