اخبـار رفـاهـی
 • اطلاعیه مهم درخصوص کارت بانکی سامان

 • برنامه ها و مراکز خدماتی و رفاهی خانه کارگر

 • مهلت تحویل هزینه های درمانی به بیمه تکمیلی (دی و بهمن)

 • حواله تخفیف ( خرید پوشاک ، کیف و کفش و فرش)

 • در خصوص کارت و رمزالمثنی صادرشده بانک سامان

 • سهمیه های زمستان مشهد لغو گردید . . .
  طبق اطلاعیه اداره رفاه دانشگاه . . .

 • قابل توجه پرسنلی که جهت وام ثبت نام کرده اند
  حتما در حساب حقوقی بانک ملت مبلغ 100 هزارتومان موجودی داشته باشید . . .جهت کسرکارمزد وام . . .

 • بن کارت تخفیف جهت اعضای خانه کارگر

 • دریافت مدارک آبان و آذر برای بیمه تکمیلی

 • در خصوص کارت بیمه تکمیلی