اخبـار رفـاهـی
 • افراد نامبرده سریعا به واحدرفاهی مراجعه نمایند

 • قابل توجه پرسنلی که جهت وام ثبت نام کرده اند
  حتما در حساب حقوقی بانک ملت مبلغ 100 هزارتومان موجودی داشته باشید . . .جهت کسرکارمزد وام . . .

 • قابل توجه پرسنلی که برگه درخواست وام نوشته اند . . .

 • فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

 • بن کارت تخفیف جهت اعضای خانه کارگر

 • ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی برای اعضای خانه کارگر
  فقط تا 10 بهمن 95 مهلت دارید . . .

 • دریافت مدارک آبان و آذر برای بیمه تکمیلی

 • در خصوص کارت بیمه تکمیلی

 • ثبت نام رایگان سیم کارت رایتل
  برای اعضاء خانه کارگر . . .

 • اطلاعیه واحد رفاهی
  از هرگونه تماس مستقیم با واحدرفاهی دانشگاه جدا خودداری فرمائید .