دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کمیته های بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۶ | 

AWT IMAGE


نیمه دوم سال 1396
 
ماه مهر ابان اذر
روز هفته 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
تاریخ 3 10 16 17 24 1 8 14 15 22 29 6 12 13 20 27
نام کمیته دبیر نوبت شروع کمیته
کسورات آ.نصیرپور 1 1 1
مدیریت خطر حوادث و بلایا آ.زارع 2 2 2
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ. پروین خزایی 3 3 3
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی 1 1 1
اخلاق پزشکی ورفتارحرفه ای د.شجاعی 2 2 2
بهبود کیفیت خ.ستوان 3 3 3
کنترل عفونت خ. ستوان 1 1 1
حفاظت فنی وبهداشت کار خ. محمدی 2 2 2
مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات آ. علی اصغر زاده 3 3 3
دارو و تجهیزات پزشکی د. تفنگچی 1 1 1
طب انتقال خون خ .پریزادیان 2 2 2
I.C.U خ.محمدزاده 3 3 3
بهداشت محیط آ. زارع 1 1 1
مرگ ومیر وعوارض آسیب شناسی و نسوج  آ.خدایی-خ.صداقت الو 2 2 2
ارتقاءسلامت د.سلطانی 3 3 3

 
 
ماه دی بهمن اسفند
روز هفته 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
تاریخ 4 11 17 18 25 2 9 15 16 23 30 7 13 14 21 28
نام کمیته دبیر نوبت شـروع کمیته
کسورات آ.نصیرپور 1 1 1
مدیریت خطر حوادث و بلایا آ.زارع 2 2 2
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ.پ.خزایی 3 3 3
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی 1 1 1
اخلاق پزشکی ورفتارحرفه ای د.شجاعی 2 2 2
بهبود کیفیت خ.ستوان 3 3 3
کنترل عفونت خ. ستوان 1 1 1
حفاظت فنی وبهداشت کار خ. محمدی 2 2 2
مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات آ. علی اصغر زاده  3 3 3
دارووتجهیزات پزشکی د. تفنگچی 1 1 1
طب انتقال خون خ. پریزادیان 2 2 2
I.C.U خ. محمد زاده 3 3 3
بهداشت محیط آ.زارع 1 1 1
مرگ ومیروعوارض آسیب شناسی ونسوج آ.خدایی-خ.صداقت الو 2 2 2
ارتقاء سلامت د.سلطانی 3 3 3کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: کمیته | بیمارستان |

دفعات مشاهده: 1513 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر