دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و ادامه تحصیل کارکنان اعضای غیر هیات علمی رسمی وپیمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۸ | 
   پیرو ابلاغ آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان مصوب دور چهارم جلسات هیات امنای سال 1396 طی بخشنامه شماره 4795/115/د/97 مورخ 19/4/97 و براساس مفاد مواد 46 و47 آیین نامه مذکور(مواد 47 و48 در ویرایش چهارم، بارگذاری شده در سایت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری) و همچنین سایر قوانین و مقررات اعم از بخشنامه شماره170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و     برنامه ریزی کشور با موضوع ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی وهمچنین سامانه ادامه تحصیل مرکز توسعه تحول اداری وزارت متبوع با موضوع" نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و ادامه تحصیل کارکنان اعضای غیر هیات علمی رسمی وپیمانی"

می بایست کارمندان قبل از انتخاب رشته های تحصیلی جهت ثبت نام در آزمون های ورودی دانشگاه، از طریق مراجعه به آدرس الکترونیکی سامانه ادامه تحصیل کارکنان:http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD ،بخش درخواست مجوز ادامه تحصیل درسامانه مهندسی مشاغل مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت متبوع اقدام و ازطریق سامانه مذکور کد پیگیری دریافت نمایند و از شرایط احراز پستهای سازمانی اطمینان حاصل نمایند.
   لازم به ذکر است درخواست احتساب مدرک تحصیلی کارکنانی که کد پیگیری سامانه مذکور را نداشته باشند،درکمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه قابل طرح نمی باشد.
ضمناً، در بررسی اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، موادآئین نامه فوق الذکربه شرح ذیل مدنظر قرار گیرد.

ماده 47: مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند درحین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می باشد.
* احتساب مدرک تحصیلی جدید از اختیارات دانشگاه می باشد.
* رعایت شرط توالی در احتساب مدرک الزامی است. شایان ذکر است این توالی شامل مقاطع تحصیلی پیوسته نمی باشد.
تبصره 1: اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای افراد واجد شرایط تنها شامل رشته های تحصیلی دانشگاهی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره 2: رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.
تبصره 4: سپری شدن حداقل 5 سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمی و پیمانی و قراردادی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل دانشگاه الزامی است.
تبصره5: کارمند قبل از شروع به تحصیل در مقطع بالاتر موظف است موافقت کتبی مقام مافوق و کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه را اخذ نماید.
تبصره6 : استفاده از دو مقطع تحصیلی حداکثر تا سطح کارشناسی ارشد با نظر کمیته مهندسی مشاغل بلامانع است.
ماده 48: نحوه اعمال مدرک تحصیلی درصورتی که مدرک ارائه شده در شرایط احراز پست مورد تصدی پیش بینی شده باشد،
الف: پس از طرح درکمیته ،از تاریخ فراغت از تحصیل قابل احتساب است.ضمناً کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تائید در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل می باشد درغیراین صورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه شده ،از زمان تصویب کمیته می باشد.
ب :درصورتی که ارائه مدرک تحصیلی، منجربه تغییر عنوان کارمند گردد، پس از طرح درکمیته از تاریخ تغییرعنوان یا تبدیل پست قابل احتساب می باشد.

 


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر