دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

AWT IMAGE

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

برنامه کمیته های بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۶ | 

AWT IMAGE

 
ماه فروردین اردیبهشت خرداد
روز هفته 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 2 2
تاریخ 14 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 1 7 8 22 29
نام کمیته دبیر نوبت شروع کمیته
کسورات آ.نصیرپور 2 2 1
مدیریت خطر حوادث و بلایا د.معصومی  آ. زارع 2 2 2
اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای د.شجاعی 2 2 3
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی 1 1 1
حفاظت فنی وبهداشت کار خ.محمدی 2 2 2
بهبود کیفیت د. شجاعی 3 1 3
کنترل عفونت خ. ستوان 1 1 1
مدیریت اطلاعات وسلامت وفناوری اطلاعات آ.اصغرزاده 2 2 2
طب انتقال خون خ.پریزادیان 1 1 3
دارووتجهیزات پزشکی د. تفنگچی 1 1 1
مرگ ومیروعوارض آسیب شناسی ونسوج آ.خدایی خ.صداقت الو  2 2 2
آی.سی.یو خ. محمد زاده 1 1 3
بهداشت محیط آ.زارع 1 1 1
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ. پروین خزایی 3 3 2
ارتقاء سلامت د.سلطانی 3 2 3

 
ماه تیر مرداد شهریور
روز هفته 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
تاریخ 4 12 19 25 26 2 8 9 16 23 30 5 6 13 20 27
نام کمیته دبیر نوبت شـروع کمیته
کسورات آ.نصیرپور 1 1 1
مدیریت خطر حوادث و بلایا د.معصومی  آ. زارع 2 2 2
اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای د.شجاعی 3 3 3
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی 1 1 1
حفاظت فنی وبهداشت کار خ.محمدی 2 2 2
بهبود کیفیت د. شجاعی 3 3 3
کنترل عفونت خ. ستوان 1 1 1
مدیریت اطلاعات وسلامت وفناوری اطلاعات آ.اصغرزاده 2 2 2
طب انتقال خون خ.پریزادیان 3 3 3
دارووتجهیزات پزشکی د. تفنگچی 1 1 1
مرگ ومیروعوارض آسیب شناسی ونسوج آ.خدایی  خ.صداقت آلو 2 2 2
آی.سی.یو خ. محمد زاده 3 3 3
بهداشت محیط آ.زارع 1 1 1
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ. پروین خزایی 2 2 2
ارتقاء سلامت د.سلطانی 3 3 3کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 456 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر